Vad är Content Marketing och varför använda det

Content marketing handlar om att skapa intressant innehåll som stärker ert varumärke och gör att ni bättre når ut till er målgrupp på sociala medier.

Content marketing, eller innehållsmarknadsföring på svenska, handlar om att skapa ett genuint intresse och engagemang kring ert varumärke genom att använda innehåll som film, foto och text på era plattformar/kanaler -framförallt era sociala medier. Man kan säga att det är lite som en modern form av produktplacering, då det inte är direkt säljande marknadsföring utan är en mer långsiktig strategi i syfte att stärka varumärket.

Ert innehåll ska alltså presenterar och kommunicera vad ert varumärke står för, exempelvis ett Outdoor företag som skapar innehåll som filmer och foton om äventyr -kommunicerar då att deras varumärke står för äventyr.

Varför använda Content Marketing i er marknadsföring?

Den största anledningen till att ert företag bör använda sig av Content Marketing på sociala medier är för att er målgrupp efterfrågar innehåll när de är på sociala medier. Sociala medier är byggt för konsumtion av innehåll. Därför når ni bättre ut till er målgrupp om ni använder er av innehåll.

Målgruppen efterfrågar intressant innehåll på sociala medier. Om ert företag då möter den efterfrågan med intressant innehåll istället för en säljande annons, har ni betydligt bättre förutsättningar för att nå ut till målgruppen och driva bra resultat. Det stärker ert varumärke, breddar er målgrupp och genererar värdefull data att använda i mer konverteringsfokuserad annonsering (mer om data kommer nedan).

Kombinerar man innehållet (sociala medieinläggen) med träffsäker annonsering på plattformar som Facebook och Instagram, har man betydligt bättre förutsättningar för att nå ut till målgruppen. Digital annonsering är ett bra verktyg för framgångsrik innehållsmarknadsföring, då det låter er snabbt och effektivt nå ut till en bred målgrupp och driva interaktioner. Det ger ert innehåll en helt annan slagkraft när ni marknadsför era inlägg.

Den dolda men värdefulla fördelen med Content Marketing

Ett ord: Data. Långsiktig och strategisk Content Marketing på sociala medier generar mängder av värdefull data som ni kan använda i er digitala marknadsföring.

Data som samlar in information och kombinerar det till målgrupper med de personer som har visat intresse för ert innehåll. Med den datan kan ni i sin tur annonsera mot de målgrupperna, alltså annonsera mot personer som redan har visat intresse för ert företag på sociala medier. Vilket kan genera bättre resultat på er mer säljande och konverteringsfokuserad annonsering som uppmanar målgruppen att handla av er eller besöka er hemsida. Vilket innebär att ni annonserar mot en mer relevant målgrupp varav bättre resultat för annonsbudgeten -istället för att annonsera mot en bredare mer generisk målgrupp som ger mindre relevans och träffsäkerhet. Ni kan läsa mer om att använda data i digital marknadsföring här.

En smart strategi kan alltså vara att använda Content Marketing för att stärka varumärket och bygga upp er målgrupp (generera data), och samtidigt ha en annan annonsering som skickar annonser mot de personer som har visat intresse eller liknar de personer som har visat intresse för ert innehåll på sociala medier. Dessa målgrupper kallas Remarketing och Lookalike som ni kan läsa mer om här.

Sammanfattningsvis om innehållsmarknadsföring

För att sammanfatta: Content marketing (innehållsmarknadsföring) handlar om att skapa, publicera och helst även annonsera, intressant innehåll som är relevant för ert varumärke, som väcker intresse hos er målgrupp. På så vis kan ni stärka ert varumärke, bredda er målgrupp och få in värdefull data som ni senare kan använda i en mer säljande annonsering.