Vad är Remarketing och Lookalike-målgrupper?

Remarketing och Lookalike-målgrupper är två av de mest värdefulla strategierna för digital marknadsföring.

Remarketing och Lookalike-målgrupper är två av de mest värdefulla strategierna för digital marknadsföring. Varför då? Ett ord -data. Data-driven annonseringen som ger en oslagbar träffsäkerhet.

Remarketing är en metod som använder data från era digitala kanaler (hemsida, sociala medier, mm.) för att nå ut till de personerna som tidigare har visat intresse för ert företag.

Remarketing är ett kraftfullt verktyg som ökar sannolikheten för bra resultat som klick och konverteringar, då ni har en nästintill absolut träffsäkerhet -målgruppen för annonsen har redan visat intresse. Det låter er bland annat rikta annonser mot personer som har glömt bort er eller blev avbrutna när de senast integrerade med ert innehåll. Genom att rikta annonser mot dem så påminner ni dem om att ni finns och ert erbjudande.

Lookalike använder också data, samma data som remarketing, men hittar istället personer som liknar dem som redan har visat intresse för ert företag, med hjälp av algoritmer och artificiell intelligens. Lookalike skapar en målgrupp med personer som liknar er remarketing-målgrupp.

Lookalike-målgrupper låter er vidga er målgrupp och annonsera mot nya personer som liknar de som redan har visat intresse för ert företag. Ni använder alltså er befintliga data som genererat bra resultat, till att annonsera mot nya personer baserat på den datan. Lookalike-målgrupper hittar mönster och likheter i datan för att hitta nya personer som passar in i det mönstret. 

Tillsammans är Remarketing och Lookalike-målgrupper två av de mest värdefulla strategierna för digital marknadsföring. Använd de målgrupperna rätt för att förbättra ert resultat och dra nytta av all värdefull data ert företag genererar på digitala plattformar.